_DSC5369.jpg
_DSC5412.jpg
_DSC5369.jpg

Jordmor Jutta Rimpler


Jordmortjeneste i Kongsberg og omegn

SCROLL DOWN

Jordmor Jutta Rimpler


Jordmortjeneste i Kongsberg og omegn

Å støtte den normale fødselsprosessen og hjemmefødsler har alltid vært hjertebarnet mitt og drivkraften min til å være jordmor.

I løpet av alle år har jeg aktivt utvidet min kunnskap gjennom forskjellige kurs og videreutdanningen innen akupunktur/akupressur, energimedisin, fotsoneterapi, blomstermedisin m.m.

Men ingenting er mer verdt enn all den erfaringen jeg fikk lov å samle som jordmor og menneske. Hver eneste gravide og fødende har lært meg noe nytt, utvidet horisonten min og gjort meg enda mer ydmyk for alt liv.

Jeg kjenner en stor takknemlighet for all tilliten jeg blir vist av et vordende par, at de åpner døra si for meg og at jeg får lov til å støtte dem i en helt spesiell og intim livsfase.

Å oppleve at den fødende føler seg trygg og sterk, at hun føder i sin egen rytme og sitt eget tempo og hennes opplevelse av mestring, stolthet og personlig vekst, er den største gaven jeg kan få.

Alle har lært meg at det er uendelig mange veier å føde. At en normal fødselsprosess er like mangfoldig som vi mennesker og alt liv er.

Kontinuiteten ved å følge en kvinne gjennom både svangerskap, fødsel og barseltid, være 100 % tilstede for henne når hun føder og kunne jobbe i ro og uforstyrret, skjerper sansene og åpner for en dypere forståelse for hva som er normalt og når noe kommer i ubalanse. Det gir meg en trygghet i jobben min og hjelper meg med å forebygge uønskede hendelser. 

Min rolle som jordmor ser jeg i å støtte og beskytte 

  • forbindelsen og kontakten mellom mor og barn i svangerskapet, hjelper moren med å bli kjent med det ufødte barnet
  • en naturlig fødsel som respekterer morens egen rytme
  • velkomsten av barnet de første timene etter fødsel uten noen forstyrrelser
 
 
_DSC5412.jpg

Om meg


Om meg


Fra 1988 til 1991 ble jeg utdannet som jordmor på et stort universitetssykehus i Tyskland. Vi hadde flere tusen fødsler per år og jeg prøvde å holde fokus på den normale fødselen som var drivkraften i mitt yrkesvalg.

Med eksamen i lomma begynte jeg å jobbe på en liten avdeling samtidig som jeg startet som privatpraktiserende jordmor med hjemmefødsler.

I 1993 slo jeg meg sammen med 7 andre jordmødre for å starte en fødestue som var ren jordmorstyrt og uavhengig av noe sykehus.  Flere av jordmødrene hadde lang erfaring med hjemmefødsler og var glade for å kunne dele og videreformidle det gamle jordmor håndverket. Vi jobbet sammen med fødende både på fødestuen og hjemme.

I 1996 kom jeg til Norge. 

Ved siden av å jobbe med hjemmefødsler kunne jeg utvide min erfaring som jordmor både i kommunen, på en liten fødeavdeling og en fødestue.

I dag har jeg min privatpraksis med kurs, veiledning, behandling og hjemmefødsler. Jeg bruker min erfaring og forskjellige metoder for å støtte det normale og for å gi ro og rom for en personlig vekst.