Bakgrunnsinformasjon

I Norge har vi fritt sykehusvalg. Når det gjelder fødsel, så har vi også muligheten til å velge mellom en fødsel på sykehus eller hjemme.

Helsedirektoratet sier at alle gravide skal få informasjon fra sin jordmor/lege om de forskjellige valgmulighetene. Paret skal støttes i valget uavhengig av hvilke personlige meninger jordmoren eller legen har.

Antall par som velger å føde sitt barn hjemme har de siste årene vært økende og sammen med denne utviklingen er det blitt enklere å få objektiv informasjon rundt hjemmefødsler.

Motivasjonen å føde hjemme kan være veldig forskjellig:

 • Tro på at en rolig, uforstyrret atmosfære med kjente og kjære mennesker rundt, fremmer en naturlig fødsel
 • Ønske om en personlig jordmor som følger opp under svangerskap, fødsel og barseltid og som er 100% tilstede under hele fødselen
 • Ønske om en selvbestemt fødsel / muligheten til medbestemmelse
 • Ønske om å kunne spise sin egne mat, bruke sitt eget bad og ligge i sin egen seng
 •  Ønske om at fødselen skal være en familiebegivenhet

Andre fordeler kan være:

 • Unngå usikkerheten når man skal reise til fødeavdelingen
 • Unngå risikoen av å bli smittet av sykehusbakterier
 • Unngå å sitte i bilen med rier, eller usikkerheten om å rekke frem
 • Unngå risikoen av å bli sendt hjem eller sendt til et annet sykehus
 • Muligheten til å ringe en kjent jordmor ved behov
 • Partneren kan føle seg mer fri og trygg i sitt eget hjem med en jordmor som er der under hele fødselen
 • Enklere å hengi seg situasjonen i en kjent atmosfære med en kjent jordmor

Noen ord til fedrene

Som jeg skrev i kapittelet «til deg som blir far» er det historisk sett ingen tradisjon for at menn er med på fødselen. Denne utviklingen er relativt sett ny.

Det kan skape usikkerhet rundt det å finne sin plass. Menn i svangerskapsomsorgen og under fødselen kan lett bli oversett. Samtidig kan det henge forventninger i luften som ikke blir satt ord på.

Ved en hjemmefødsel er du som far mer inkludert og det er enklere å finne din rolle og være delaktig. I ditt eget hjem kan du være friere i ditt uttrykk og dine handlinger.

En kjent jordmor som har respekt og viser empati for deres private sfære, som kan sitt jordmorhåndverk og vet hvordan og når hun skal bruke det, vil ofte gjøre det enklere for deg å senke skuldrene, føle deg trygg og friere til å etterkomme dine behov.

Når hjemmefødsel blir vurdert kan det for noen i første øyeblikket virke skummelt. Det kan være en ryggmargsrefleks som sier at det er farlig og at det er mye tryggere på sykehuset.

Vi har i dag et trygt helsesystem som har kommet langt i å hjelpe syke mennesker med å bli frisk igjen eller med å leve et godt liv tross sykdommen. Spesielt kirurgiske inngrep klarer i dag det som man for ikke lenge siden trodde var helt umulig og man klarer å redde liv som ellers ville være tapt.

Sykehusene er veldig dyktig på det fysiologiske plan.

Når det gjelder graviditet og fødsel så er det i utgangspunkt en frisk, normal tilstand.

Her er det ikke noe som må opereres eller som må reddes og gjøres frisk igjen.

En frisk gravid trenger mest av alt å bli sett, lyttet til, få støtte, omsorg, informasjon, bekreftelse.

Det samme gjelder en fødende. Sjansen for at en fødsel holder seg normalt er størst når det er en varm, kjærlig, og ikke minst uforstyrret atmosfære som også ivaretar integriteten til paret. Det er da at fødselshormonene blir produsert i den perfekte blandingen som fremmer et normalt fødselsforløp.

Undersøkelsene viser i dag at en planlagt hjemmefødsel med en frisk gravide og en jordmor tilstede er forbundet med færre inngrep og komplikasjoner i fødselsforløpet enn en fødsel på sykehus.

 

Praktisk

Helt uavhengig av om dere har født før eller ikke, hvor langt dere bor fra sykehuset, om dere bor i en trang leilighet eller et stort hus, så har dere mulighet til å velge å føde hjemme.

Retningslinjene for hjemmefødsler fra Helsedirektoratet gir anbefalinger for seleksjonskriterier. Disse finner du under: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-hjemmefodsel-svangerskap-fodsel-og-barseltid-i-trygge-hender

Ta et informert og bevist valg. Hør eventuelt med andre som har født hjemme, se på de forskjellige facebookgruppene og/eller be om en informasjonssamtale med en hjemmejordmor.

Innhent den informasjonen som gjør det mulig for deg/dere å avveie dine egne fordeler mot ulemper av sykehusfødsel versus hjemmefødsel.

Å føde hjemme er dessverre ikke (enda) helt gratis.

Kostnadene varierer litt fra hjemmejordmor til hjemmejordmor. Men bortsett fra noen unntak vil de fleste fakturere dere for et beløp som vil ligge et sted mellom 7000,- og 10.000,-. Når dere har født hjemme vil dere får utbetalt en engangsstønad på 2550,- fra Helfo (stand 2017).

Inkludert i beløpet er vanligvis en kontinuerlig oppfølging av én og samme jordmor gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, hjembesøk før og etter fødsel og døgnkontinuerlig tilgjengelighet fra ca.10 - 14 dager før terminen. Dere vil kjenne den jordmora som vil støtte dere under fødselen. Hun vil være 100 % tilstede for dere under hele fødselen – ingen vaktskifte, ingen andre fødende hun må ta seg av. Og mange andre fordeler.

Bortsett fra noen store bind, håndklær/kladder er det ikke mye man trenger hjemme.

Noen ønsker å føde i vann. Hvis badekaret er for liten eller man ikke har noe badekar kan dere leie et fødekar fra en hjemmejordmor.

 

Sammendrag

 • Alle friske gravide med et normalt svangerskap og ett friskt barn som ligger i hodeleie kan mellom 37. og 42. svangerskapsuke føde hjemme
 • Hent inn fundert informasjon for å finne ut av om det er mer riktig for deg/dere å føde hjemme eller på sykehus. Ta et bevist og informert valg.
 • Fedrene føler seg ofte mer inkludert og har lettere å finne sin rolle i sitt eget hjem
 • Bra informasjon finner dere på forskjellige nettsteder og facebookgrupper
 • Det er mange forskjellige motivasjoner til å velge en hjemmefødsel
 • Retningslinjer for hjemmefødsler finner dere på https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/nasjonal-retningslinje-for-hjemmefodsel-svangerskap-fodsel-og-barseltid-i-trygge-hender
 • Kostnadene varierer litt fra jordmor til jordmor. Med noen få unntak vil de ligge et sted mellom 7000,- og 10.000,-
 • Det trenges hverken spesielt utstyr, nærhet til et sykehus eller et stort boareal for å kunne føde hjemme