Legeundersøkelsen for den nyfødte skal helst skje innen 3 dager etter fødselen. Man kan spørre enten fastlegen eller en annen lege i nærheten om å komme hjem til å foreta undersøkelsen. I de tilfellene hvor det ikke er mulig kan undersøkelsen foregå på det sykehuset der den gravide har fødeplass eller sogner til. Jeg er behjelpelig med å finne ut av det.

Når undersøkelsen foretas på sykehuset har man mulighet til å bestille en hørselstest og en utvidet neonatalscreening sammen med den nyfødtundersøkelsen.

Utvidet neonatalscreening

Dette er en blodprøve fra nyfødte som tas gjerne mellom 48 og 72 timer.

Det er 23 medfødte, arvelige sykdommer det undersøkes for. Svært få barn blir født med de sykdommene men for de barna det gjelder er det viktig at sykdommen oppdages tidlig, slik at nødvendig behandling kan startes.

Hørseltest

Målet med denne undersøkelsen er å kunne oppdage et medfødt hørseltap hos barn så tidlig som mulig, for raskt å kunne sette inn hjelpetiltak i forhold til dette. 

Ultralyd av hofte

Når barnet deres blir undersøkt av en lege tester hun/han med den såkalte ortolaniprøven, om hoftene er i ledd og har normal stabilitet. 

Ved såkalte positive funn vil legen henvise barnet til en hofteultralyd for å få en god diagnose.

Tilbudet til en hofteultralyd gjelder også alle som er arvelig belastet, d.v.s. hvor det forekommer medfødt hoftedysplasi i familien.