Alle typer konsultasjon på kontoret: 600,-/timen

Veiledning/ samtale

Svangerskapskontroll

Informasjon om hjemmefødsel

Akupunktur/ AkupressurKonsultasjon hjemme 600,-/timen:

Kjøring: 1/2 time én vei er uten ekstra kostnader. Utover det: 300,-/timen


Hjemmefødsel:

5400,- for vaktberedskap 10 dager før til 11 dager etter termin

600,- for materialkostnader

600,-/time for hjembesøk (Obs ekstra kostnader ved kjørevei utover 1/2 time)

600,-/time for konsultasjon

Pakketilbud for 7000,- som inkluderer

  • 2 konsultasjoner
  • 1 hjemmebesøk før fødsel (Obs ekstra kostnader ved kjørevei utover 1/2 time)
  • Døgnkontinuerlig vaktberedskap fra 10 dager før til 11 dager etter termin
  • Materialkostnader

Barselbesøk 600,- /timen

Føllingprøven 200,-

Mulighet for individuell tilpassete pakkeløsninger

Når dere har født hjemme får dere tilbakebetalt en engangsstønad fra Helfo som er på 2550,-.


Jordmor hjemme i fødselens første fase:

5400,- som inkluderer 1 hjemmebesøk før fødselen, vaktberedskap fra 10 dager før termin, hjemme i den første fasen av fødselen, til vi drar til sykehuset.


 

Prisene er gyldige fra april 2018