Samtaler & veiledning

Samtale og/eller veiledning som kan

  • gi deg trygghet, og rom for personlig vekst
  • hjelpe deg til å bli klar over dine ønsker og behov
  • åpne opp for dine ressurser
  • gi deg informasjon om hjemmefødsel
  • hjelpe deg til å bearbeide tidligere hendelser som kan ha relevans for svangerskapet og fødselen
  • gi deg hjelpemidler som gjør deg bedre rustet til å møte fysiske og psykiske forandringer
  • gi deg kostholdsveiledning

Individuell fødselsforberedelse

En skreddersydd forberedelse for deg, tilpasset dine ønsker og behov.

Det kan være et individuelt kursopplegg for bare deg, behandlinger med forskjellige tilnærminger, eller en pakkeløsning med f.eks. samtaler, behandlinger og kurs.